• اطلاعیه ها

  • hossein.najafzadeh

   همکاری انتشارات برکه خورشید با سایت و انجمن رمانخونه در جهت حمایت از نوقلمان   سه شنبه, 26 بهمن 1395

   *اطلاعیه مهم*

   مژده به نو قلمان عزیز و کاربران سایت رمانخونه

   "انتشارات برکه خورشید" به مدیریت استاد و بانوی بزگوار "تکین حمزه لو"
   همکاری خود را با سایت و انجمن رمانخونه آغاز کرد.  
   به منظور حمایت از نویسنده های تازه کار و نو قلمان با استعداد، انتشارات برکه خورشید رمان های نویسندگان سایت رمانخونه را که مورد تایید مدیران انجمن باشد، به چاپ خواهد رساند.
   موضوع نو و خلاقیت ، نگارش صحیح ، قرار گرفتن ایده در چهارچوب های اخلاقی و مورد تایید ارشاد، قلم جذاب و گیرا از شرایط لازم برای چاپ هستند.
     لازم به توضیح است هدف از این همکاری ، کشف استعداد نویسندگان نوقلم هست. عزیزانی که برای رسیدن به این مهم تلاش و کوشش کنند و مدیریت این سایت و انشارات برکه از هیچ تلاشی در جهت تقویت و موفقیت شما عزیزان فروگذار نخواهد کرد. لذا رمانهایی که در نظرسنجی ها رتبه کسب کنند و همچنین نظر کاربران و مدیران انجمن را جلب نماید از انجمن حذف خواهد شد و برای چاپ به نشر ارسال خواهد شد و پس از تایید انتشارات ، چاپ خواهد شد و مورد حمایت مالی و معنوی نشر و سایت قرار خواهد گرفت.
   * ضمنا با همکاری انجام شده
   مسابقات رمانخونه که برگزار میشد
   کتابهای نویسندگان بنام از این نشر اهدا خواهد شد.
        
  • hossein.najafzadeh

   اطلاعیه همکاری انتشارات شادان با سایت و انجمن رمانخونه در جهت حمایت از نوقلمان   دوشنبه, 30 اسفند 1395

   *اطلاعیه مهم*

   مژده به نو قلمان عزیز و کاربران سایت رمانخونه

   "انتشارات شادان" به مدیریت استاد بزگوار و دلسوز فرهنگ کتاب "جناب آقای بهمن رحیمی"
   همکاری خود را با سایت و انجمن رمانخونه آغاز کرد.  
   به منظور حمایت از نویسنده های تازه کار و نو قلمان با استعداد، انتشارات شادان رمان های نویسندگان سایت رمانخونه را که مورد تایید مدیران انجمن باشد، به چاپ خواهد رساند.
   موضوع نو و خلاقیت ، نگارش صحیح ، قرار گرفتن ایده در چهارچوب های اخلاقی و مورد تایید ارشاد، قلم جذاب و گیرا از شرایط لازم برای چاپ هستند.
     لازم به توضیح است هدف از این همکاری ، کشف استعداد نویسندگان نوقلم هست. عزیزانی که برای رسیدن به این مهم تلاش و کوشش کنند و مدیریت این سایت و انشارات شادان از هیچ تلاشی در جهت تقویت و موفقیت شما عزیزان فروگذار نخواهد کرد. لذا رمانهایی که در نظرسنجی ها رتبه کسب کنند و همچنین نظر کاربران و مدیران انجمن را جلب نماید از انجمن حذف خواهد شد و برای چاپ به نشر ارسال خواهد شد و پس از تایید انتشارات ، چاپ خواهد شد و مورد حمایت مالی و معنوی نشر و سایت قرار خواهد گرفت.
   * ضمنا با همکاری انجام شده مقرر شد دوره های حضوری و مجازی را برای آشنایی مقدماتی و پیشرفته در داستان نویسی را برای علاقمندان و کاربران انجمن راه اندازی کنیم
   و همچنین مسابقات رمانخونه که برگزار میشد
   کیفیت مسابقات را افزایش و کتابهای نویسندگان بنام از این نشر نیز اهدا خواهد شود.
  • hossein.najafzadeh

   همکاری انتشارات شقایق با سایت و انجمن رمانخونه در جهت حمایت از نوقلمان   دوشنبه, 15 آبان 1396

   *اطلاعیه مهم*

   مژده به نو قلمان عزیز و کاربران سایت رمانخونه

   "انتشارات شقایق" به مدیریت استاد بزگوار "جناب آقای ابوالقاسم کاظمی پور"
   همکاری خود را با سایت و انجمن رمانخونه آغاز کرد.  
   به منظور حمایت از نویسنده های تازه کار و نو قلمان با استعداد، انتشارات شقایق رمان های نویسندگان سایت رمانخونه را که مورد تایید مدیران انجمن باشد، به چاپ خواهد رساند.
   موضوع نو و خلاقیت ، نگارش صحیح ، قرار گرفتن ایده در چهارچوب های اخلاقی و مورد تایید ارشاد، قلم جذاب و گیرا از شرایط لازم برای چاپ هستند.
     لازم به توضیح است هدف از این همکاری ، کشف استعداد نویسندگان نوقلم هست. عزیزانی که برای رسیدن به این مهم تلاش و کوشش کنند و مدیریت این سایت و انشارات شادان از هیچ تلاشی در جهت تقویت و موفقیت شما عزیزان فروگذار نخواهد کرد. لذا رمانهایی که در نظرسنجی ها رتبه کسب کنند و همچنین نظر کاربران و مدیران انجمن را جلب نماید از انجمن حذف خواهد شد و برای چاپ به نشر ارسال خواهد شد و پس از تایید انتشارات ، چاپ خواهد شد و مورد حمایت مالی و معنوی نشر و سایت قرار خواهد گرفت.
   * ضمنا با همکاری انجام شده مسابقات رمانخونه که برگزار میشد
   در جهت افزایش کیفیت مسابقات، کتابهای نویسندگان بنام از این نشر نیز اهدا خواهد شود.  

قوانین ثبت نام

reg_rules_value