صفحه مدیران

مدیران کل

admin

admin

جدید

hossein.najafzadeh

hossein.najafzadeh

موسس سایت

Śámāņę

Śámāņę

کاربر 3 ستاره

Ali

Ali

Pink Floydمدیران ارشد

Mozhan

Mozhan

کاربر 2.5 ستاره

Zahra.ebrahim Zade.a

Zahra.ebrahim Zade.a

کاربر 3.5 ستاره

غزل سلیمانی

غزل سلیمانی

کاربر 1.5 ستارهمدیران بخش

A.r.e.f.e.h

A.r.e.f.e.h

کاربر 3 ستاره

sahar banoo

sahar banoo

کاربر 5.5 ستاره

الناز اسدزاده

الناز اسدزاده

کاربر 3 ستاره

خدیجه سیاحی

خدیجه سیاحی

کاربر 3 ستاره


روژینا خوشه گیر

روژینا خوشه گیر

کاربر 3 ستاره

سلاله علیائی

سلاله علیائی

کاربر 3 ستاره

هانیه صفامنش

هانیه صفامنش

کاربر 2 ستارههمکاران بخش(ناظر،ویراستار،طراح)

elhaam

elhaam

کاربر 3.5 ستاره

ghazal_m

ghazal_m

کاربر 0.5 ستاره

katayoun

katayoun

کاربر 5.5 ستاره

Noora.kh

Noora.kh

جدیدطراحان

غزل سلیمانی

غزل سلیمانی

کاربر 1.5 ستاره

Zahra.ebrahim Zade.a

Zahra.ebrahim Zade.a

کاربر 3.5 ستاره

الناز اسدزاده

الناز اسدزاده

کاربر 3 ستارههمکاران تلگرام و اینستاگرام

Behnooshii

Behnooshii

جدید

Noora.kh

Noora.kh

جدید

هانیه صفامنش

هانیه صفامنش

کاربر 2 ستاره


Śámāņę

Śámāņę

کاربر 3 ستاره

Mozhan

Mozhan

کاربر 2.5 ستاره

A.r.e.f.e.h

A.r.e.f.e.h

کاربر 3 ستاره

سلاله علیائی

سلاله علیائی

کاربر 3 ستاره


روژینا خوشه گیر

روژینا خوشه گیر

کاربر 3 ستاره